Sản phẩm

Sản phẩm mới


Tất cả đã sẵn sàng hỗn hợp bê tông hàng loạt nhà máy được trang bị điện tử riêng biệt cân định lượng hệ thống với PLC dựa trên điều khiển cốt liệu, xi măng, nước và chất phụ gia. Riêng biệt cân định lượng hệ thống tạo điều kiện cho liều lượng của các thành phần như vậy thời gian chu kỳ giảm song song và tăng năng suất.


Trang đầu tiên

1

2 >> Trang cuối Tổng cộng

2

Trang
Bản tin

Đăng ký nhận thông tin công ty

Bản quyền © 2015-2024 Fujian Xinda Machinery Co., Ltd..Tất cả các quyền.Được tài trợ bởi dyyseo.com

whatsapp : 008615905062290

Điện thoại : 008615905062290

Thư điện tử : xd@xdmac.com

contacts Trang chủ