Trường hợp thành công

One more 120m3/h ready mix batch plant installed in Bangladesh

2022-06-24

One more model HZS120, with the capacity of 120m3/h  ready mix batch plant installed in bangladesh this week. Thanks to the modular design on XDM ready mix concrete batching plant, our customer's  team just take 20 days to finish the installation and commissioning.

Bản tin

Đăng ký nhận thông tin công ty

Bản quyền © 2015-2023 Fujian Xinda Machinery Co., Ltd..Tất cả các quyền.Được tài trợ bởi dyyseo.com

whatsapp : 008615905062290

Điện thoại : 008615905062290

Thư điện tử : xd@xdmac.com

contacts Trang chủ